Optivia Logo


Optivia är en expansiv markentreprenör som levererar kompletta anläggningsprojekt.

Vi levererar total och utförandeentreprenader inriktade mot infrastruktur och samhällsbyggnad, såsom väg, järnväg, broar och VA-entreprenader.

Våra kunder är företrädesvis statliga, kommunala och privata företag samt organisationer.


Med ett team med branscherfarenhet från många genomförda projekt utgår vi från Bohuslän, med Västsverige som vår främsta marknad.

Vi drivs av en stark entreprenörsanda och älskar att genomföra projekt och att skapa något hållbart för framtida generationer.


Följ oss gärna på nedanstående sociala-media länkar för att hålla dig uppdaterad om vad vi utför för tillfället.